Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym

Najbliższe targi i wystawy
Archiwum wydarzeń targowych
Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich oraz ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejście na rynek pracy. Zostaną oni zapoznani także ze specyfiką tłumaczeń biznesowych,dzięki czemu zyskają lepsze przygotowanie do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.
Więcej
Konferencja poświęcona jest zagadnieniu języków obcych oraz języków specjalistycznych w kontekście rynku pracy. Zakres tematyczny wystąpień to między innymi nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutyka języków fachowych na studiach neofilologicznych, języki specjalistyczne w przekładzie etc.
Więcej
Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową.
Więcej
The Translation and Localization Conference to jedna z największych branżowych konferencji w Europie. Kilkuset uczestników z kilkunastu krajów, blisko 40 tematów, ważne i aktualne prelekcje, dyskusje z przedstawicielami czołowych stowarzyszeń, firm i organizacji. Jeśli działasz w branży tłumaczeniowej, musisz tu być!
Więcej
Szkoła językowa Skrivanek organizuje ogólnopolski konkurs lingwistyczny dla studentów filologii angielskiej, germańskiej i kierunków pokrewnych, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji translatorskich. Tym razem, mogą wziąć w nim udział zarówno osoby posługujące się językiem angielskim, jak i niemieckim.
Więcej
Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową. Konferencja będzie podzielona na trzy sekcje: dydaktyka języków specjalistycznych, tłumaczenia specjalistyczne, badania lingwistyczne w zakresie języków specjalistycznych.
Więcej
Coroczne konferencje efsli to bardzo szczególne wydarzenia dla środowiska tłumaczy języków migowych w Europie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem słyszących i Głuchych tłumaczy.
Więcej
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje jedenastą międzynarodową konferencję poświęconą lingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu, która odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2016 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu. Zaproszenie do udziału w charakterze prelegentów
Więcej
Stowarzyszenie Polskiego Języka Migowego organizuje konferencję Europejskiego Forum Jezyka Migowego (EFSLI) w Warszawie w dniach 11 - 13 września 2015 nt. "To say or not to say - challenges of interpreting from sign language to spoken language". Na prośbę SPJM zapraszamy tłumaczy fonicznych i członków PT TEPIS do przesyłania "Call for abstracts" i wygłoszenia referatów na temat tłumaczenia na drugi język obcy, bądź potrzeby pracy nad głosem czy umiejętnością publicznego występowania
Więcej
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje dziesiątą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (Tenth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics). Konferencja ta odbędzie się w dniach 19 - 21 czerwca 2015 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu.
Więcej
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje dziesiątą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (Tenth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics). Konferencja ta odbędzie się w dniach 19 - 21 czerwca 2015 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu.
Więcej
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje drugą konferencję pt. „Języki specjalistyczne”. Konferencja ta odbędzie się w dniu 16 maja 2015 roku w Poznaniu.
Więcej
W niedzielę 29 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja Tłumaczy 2015, zupełnie nowa impreza dla profesjonalistów, którą poprzedza dwudniowa, międzynarodowa konferencja The Translation and Localization Conference 2015.
Więcej
The Translation and Localization Conference 2015 to jedna z największych branżowych konferencji w Europie. Kilkuset uczestników z kilkunastu krajów, blisko 40 tematów, ważne i aktualne prelekcje, dyskusje z przedstawicielami czołowych stowarzyszeń, firm i organizacji. Jeśli działasz w branży tłumaczeniowej, musisz tu być!
Więcej
Warsztaty w wymiarze 26 godzin lekcyjnych przeznaczone są dla studentów oraz tłumaczy dotychczas nie zajmujących się tekstami prawniczymi, a pragnącymi w przyszłości uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego. Warsztaty będą podzielone na 5 czterogodzinnych bloków tematycznych odpowiadających jednemu dniu warsztatów i 1 blok sześciogodzinny, poświęcony tłumaczeniu konsekutywnemu i a vista. Po każdym dniu uczestnicy będą mieli do wykonania zadanie domowe - tłumaczenie krótkiego tekstu - które będzie oceniane i omawiane w następnym dniu warsztatów
Więcej
XX Światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Tłumaczy jest organizowany przez American Translators Association (ATA) we współpracy z Międzynarodową Federacją Tłumaczy (FIT).
Więcej
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizuje dziewiątą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (Ninth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics). Konferencja ta odbędzie się w dniach 4 - 6 lipca 2014 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu.
Więcej
The Translation and Localization Conference 2014 to jedna z największych branżowych konferencji w Europie? Kilkuset uczestników z kilkunastu krajów, blisko 40 tematów, ważne i aktualne prelekcje, dyskusje z przedstawicielami czołowych stowarzyszeń, firm i organizacji. Jeśli działasz w branży tłumaczeniowej, musisz tu być!
Więcej
Konferencja ta jest szczególnie popularna wśród menedżerów tłumaczeń i lokalizacji, klientów, kierowników projektów, menedżerów jakości, sprzedaży i marketingu, specjalistów ds. lokalizacji i tłumaczeń, twórców treści technologii, tłumaczy, naukowców, konsultantów, trenerów, nauczycieli akademickich i studentów.
Więcej
Portal ProZ.com wraz z organizatorami międzynarodowej konferencji pt. The Translation and Localization Conference organizuje pierwszą polską konferencję wirtualną ProZ.com. Temat przewodni konferencji: Działaj skuteczniej w branży tłumaczeniowej!
Więcej
Konferencja tłumaczy pod międzynarodową nazwą Translation and Localization Conference to jedna z najważniejszych i największych konferencji branżowych w tej części Europy. W dyskusjach uczestniczą tłumacze z kraju i ze świata.
Więcej
Celem konferencji jest dokonanie diagnozy w obszarze wdrażania treści i umiejętności określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego na poszczególnych etapach edukacyjnych w Polsce i w Europie. Konferencja jest adresowana zarówno do językoznawców, jak i nauczycieli realizujących zadania dydaktyczne w praktyce szkolnej oraz pełniących funkcje doradcze w edukacji językowej.
Więcej
Zachęceni sukcesem pierwszej konferencji zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie, w ramach którego poszerzymy zakres rozważanych przez nas zagadnień o kwestie nie tylko dydaktyczne. Pozostawiając Państwu pełną dowolność co do wyboru szczegółowych tematów, szczególnie zachęcamy do podejmowania problemów, które wynikają z naszych wcześniejszych rozważań, m.in.: kognitywne aspekty tłumaczenia ustnego, metody badania tłumaczenia ustnego, różnice pomiędzy rynkami tłumaczeniowymi, kompetencje wymagane w pracy różnych tłumaczy ustnych, treść, forma, wierność i komunikatywność w tłumaczeniu ustnym, kształcenie tłumaczeniowe a zaplecze techniczne.
Więcej
Konferencja ta gromadzi specjalistów z branży tłumaczeniowej, lokalizacyjnej i sektorów pokrewnych. W tym roku motywem przewodnim jest zarządzanie procesami w branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej oraz normy branżowe.
Więcej
XIX Światowy Kongres FIT - Most między kulturami (Le XIXe Congres mondial de la FIT, San Francisco, aout 2011- Un Pont entre les cultures), odbędzie się w dniach 01-04.08.2011 r. w San Francisco, USA. Wezmą w nim udział tłumacze, terminologists oraz inni specjaliści z całego świata w celu omówienia aktualnych problemów. Ponad 75 sesje edukacyjne dostępne będą w różnych kategoriach.
Więcej
Główne tematy konferencji to dydaktyka i metodyka nauczania, translatoryka, lingwistyka stosowana, językoznawstwo teoretyczne, a także praktyczne zastosowania psychologicznych, filozoficznych i kognitywistycznych koncepcji języka.
Więcej
Konferencja ta gromadzi specjalistów z branży tłumaczeniowej, lokalizacyjnej i sektorów pokrewnych. Głównym tematem jest „Zarządzanie projektami oraz technologie i optymalizacje dla branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej”. A jej uczestnicy dowiedzą się między innymi o globalnych i lokalnych trendach w branży, modelach biznesowych i technologiach, jak również zdobędą wiedzę i porady na temat optymalizacji, innowacji oraz dostarczania globalnej zawartości szybciej i efektywniej.
Więcej
Zakład Translatoryki Instytutu Języka Angielskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies, której tematem przewodnim jest interdyscyplinarny charakter przekładu ustnego.
Więcej

Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
InterPrestige Centrum Kształecenia Językowego i Usług Tłumaczeniowych
InterPrestige Centrum Kształecenia Językowego i Usług Tłumaczeniowych

Zobacz wizytówkę
T&T tłumaczenia i nauka
T&T tłumaczenia i nauka

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy