Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Słownik
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM)
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM)

jest organizacją bardzo młodą, istniejącą od 2009 roku. Powstało w odpowiedzi zarówno na potrzeby tłumaczy Polskiego Języka Migowego, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat tłumaczenia i rozwijać swoje umiejętności zawodowe, jak i ich klientów, którzy chcą otrzymywać usługi tłumaczeniowe wysokiej jakości.

STPJM powstało po to, by wspierać jednych i drugich w rozwijaniu wzajemnych relacji opartych na zasadach etycznych, jakości i profesjonaliźmie, by dbać o dobre imię tłumaczy i satysfakcję ich klientów.

Oficjalna strona
: www.stpjm.org.plStowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych - STAW
Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych - STAW

powstało wiosną 2007 roku jako stowarzyszenie zwykłe, a już jesienią tego samego roku przekształciło się w stowarzyszenie rejestrowane. Zrzesza osoby, zajmujące się zawodowo tłumaczeniem i opracowywaniem dialogów do filmów w postaci szeptanki (voice-over), napisów, dubbingu i audiodeskrypcji.

Główne cele Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych to:
- integracja środowiska tłumaczy audiowizualnych;
- szerzenie wiedzy na temat naszej profesji; współpraca z mediami, pokazy dla pracodawców;
- podnoszenie poziomu opracowań filmów poprzez krytykę zawodową, wspieranie profesjonalistów i – w przyszłości – doszkalanie kolegów;
- dbałość o interesy członków poprzez pomoc w negocjowaniu umów z pracodawcami i stawek;
- reprezentowanie interesów środowiska wobec urzędów i w Sejmie; lobbing podczas prac nad ustawą o prawie autorskim;
- współpraca z siostrzanymi organizacjami w kraju i za granicą; w dalszej perspektywie wspólny lobbing w Unii Europejskiej w czasie tworzenia europejskiego prawa autorskiego.

Oficjalna strona: www.staw.org.plKabiny do tłumaczeń symultanicznych
Kabiny do tłumaczeń symultanicznych

są kabinami spełniającymi warunki normy ISO 4043. Są to kabiny przenośne, które mogą być montowane i demontowane w salach konferencyjnych i innych pomieszczeniach nie mających stałych systemów do tłumaczeń symultanicznych. Kabiny są wykonane w wersji: - jedno, - dwu i  trzyosobowe. Kabiny mają wytłumiony poziom dźwięku, tak aby pracującym w nich tłumaczom zapewnić komfort. Są oni odizolowani od dźwięków dochodzących z sali konferencyjnej lub innych kabin, w których pracują pozostali tłumacze. Kabiny mają oszklone przednie i boczne ścianki do wysokości pulpitu. Pulpity znajdujące się w kabinach, zajmują całą szerokość, są stabilne i wytrzymałe. Instaluje się na nich urządzenia a tłumacze mają miejsce na dokumentację i materiały.

Źródło: www.eurocongress.waw.pl


Międzynarodowa Federacja Tłumaczy – International Federation of Translators FIT
Międzynarodowa Federacja Tłumaczy – International Federation of Translators FIT

to międzynarodowa federacja związków tłumaczy pisemnych i ustnych, terminologists, która  skupia ona ponad 100 organizacji na całym świecie. Założona została w 1953 roku w Paryżu przez Pierre François-Caille. Obecnie afiliowana przez UNESCO.

FIT tworzy również Regionalne Centra. Od 1986 r. FIT stworzył: Regionalne Centrum Ameryki Północnej (RCNA), Regionalne Centrum Europy (RCE), Regionalne Centrum Virtual Azji (VARC) oraz Regionalne Centrum Ameryki Łacińskiej (RCLA).

Oficjalna strona: www.fit-ift.orgEuropean Union of Associations of Translation Companies
European Union of Associations of Translation Companies

to organizacja zrzeszająca najlepsze europejskie stowarzyszenia biur tłumaczeń. Do jej celów należy promowanie usług odpowiadających najwyższym standardom jakości, organizowanie szkoleń dla tłumaczy oraz rozwijanie współpracy między biurami tłumaczeń. Założona w 1994 r. EUATC skupia się na promocji usług najwyższej jakości, organizowaniu szkoleń dla tłumaczy, pomocy w budowaniu nowych stowarzyszeń branżowych, rozwoju współpracy między biurami tłumaczeń oraz ich reprezentowaniu przed organami państwowymi.

Oficjalna strona: www.euatc.org


Tłumaczenie symultaniczne (równoczesne)
Tłumaczenie symultaniczne (równoczesne)

charakteryzuje się tym, że w jednym czasie mówią dwie osoby (mówca oraz tłumacz). Powinny być wykonywane przez dwóch tłumaczy i mogą przybierać formę tłumaczenia:

- kabinowego, wykonywanego z użyciem specjalistycznego sprzętu (kabina, słuchawki itd.) lub przenośnej aparatury do tłumaczeń symultanicznych. W przypadku tego rodzaju tłumaczeń, tłumacz nie ma bezpośredniego kontaktu z mówcą i odbiorcą. Osoby, dla których jest wykonywane tłumaczenie, słyszą głos tłumacza w słuchawkach. Ze względu na specyfikę tłumaczenia kabinowego istnieje zasada, że w kabinie zawsze pracuje dwóch tłumaczy. (np. konferencje lub inne, zwłaszcza duże zebrania, których charakter i długi czas obrad wymaga tego typu przekładu).

- szeptanego, wykonywanego bez użycia specjalistycznego sprzętu. W tłumaczeniu szeptanym (również nazywanym szeptanką z języka francuskiego  „chuchotage”) tłumacz znajduje się obok niewielkiej grupy słuchaczy i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta. Tłumaczenie szeptane jest często stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób (najlepiej nie więcej niż trzy) nie mówi w języku, którym posługuje się większość uczestników spotkania.
Tłumaczenia konsekutywne (następcze)
Tłumaczenia konsekutywne (następcze)

W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź (przemówienie może być podzielone na części). Zazwyczaj w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz w trakcie przemówienia  stoi obok rozmówcy, słucha go i sporządza notatki. Gdy osoba mówiąca skończy przemówienie lub zrobi przerwę w swojej wypowiedzi, tłumacz odtwarza wypowiedź w języku docelowym w całości i w taki sposób jakby to on ją wygłaszał. Tłumaczenie konsekutywne praktykowane jest na przykład podczas oficjalnych przemówień polityków.Tłumaczenia liaison (tzw. zdanie po zdaniu )
Tłumaczenia liaison (tzw. zdanie po zdaniu )

ustne tłumaczenie wypowiedzi dla jednej, dwóch, bądź grupy osób. W trakcie tłumaczenia tą metodą tłumacz nie używa specjalistycznego sprzętu, najczęściej siedzi obok mówcy i ze względu na krótkie fragmenty do tłumaczenia nie sporządza notatek. W odróżnieniu do tłumaczenia konsekutywnego, tu mówca wygłasza krótkie wypowiedzi lub zdanie po zdaniu. Oznacza to, że musi on robić wystarczająco długie przerwy, by tłumacz mógł przełożyć wypowiedź na język docelowy bez konieczności notowania i bez ryzyka, że pominie jakiś szczegół wypowiedzi.

Tłumaczenie liaison używane jest wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom szczegółowości,
na przykład w sądzie podczas przesłuchań świadków lub biegłych oraz wszędzie tam, gdzie trudno jest robić notatki oraz gdzie przemówieniu mówcy towarzyszy prezentacja, np. kiedy zagraniczny specjalista prezentuje pracownikom produkcyjnym, w jaki sposób działa dana maszyna.


Tłumaczenia a vista
Tłumaczenia a vista

tłumacz otrzymuje tekst pisany, który tłumaczy ustnie – najczęściej bez wcześniejszego przygotowania. Sytuacja ta występuje np. w urzędach, u notariusza lub w sądzie. Dlatego tłumaczenie a vista jest często jednym ze składników egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Trudności związane z tłumaczeniem a vista to:
- różna charakterystyka tekstu pisanego i komunikatu mówionego
- tłumacz rzadko ma możliwość zapoznania się wcześniej z całym tekstem. Często tłumaczy go, nie znając kontekstu
- aby tłumaczenie było płynne, tłumacz musi objąć wzrokiem całe zdanie i natychmiast przetworzyć je na język docelowy.
 
Tłumaczenia ustne prawne-sądowe
Tłumaczenia ustne prawne-sądowe

odbywają się w sądach  lub trybunałach administracyjnych, oraz wszędzie gdzie przeprowadzane jest postępowanie prawne (np. w salach sądowych podczas zeznań pod przysięgą). Tłumaczenie prawne może przybierać formę tłumaczenia konsekutywnego (np. tłumaczenie zeznań świadków), bądź symultanicznego, dla jednej lub większej liczby obecnych osób, z użyciem sprzętu elektronicznego (np. tłumaczenie całego postępowania prawnego).

Zależnie od przepisów i standardów powiązanych z krajem i lokalizacją tłumacze sądowi zwykle pracują samodzielnie wykonując tłumaczenia konsekutywne lub jako zespół gdy wymagane jest tłumaczenie symultaniczne. Ponadto od tłumaczy sądowych wymaga się biegłej znajomości języków źródłowych i docelowych, oraz doskonałej znajomości prawa i procedur sądowych.

Często, dodatkowym wymogiem przy pracy w sądzie jest posiadanie państwowego certyfikatu uprawniającego wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego.Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
InterPrestige Centrum Kształecenia Językowego i Usług Tłumaczeniowych
InterPrestige Centrum Kształecenia Językowego i Usług Tłumaczeniowych

Zobacz wizytówkę
T&T tłumaczenia i nauka
T&T tłumaczenia i nauka

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy