Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Metoda doskonalenia usług Biur Tłumaczeń, czyli Certyfikacja PN-EN 15038
Metoda doskonalenia usług Biur Tłumaczeń, czyli Certyfikacja PN-EN 15038
Każda branża ma swoje własne procedury - niektóre podobne do siebie, a inne zupełnie odmienne. Jednak częścią wspólną dla wszystkich jest chęć osiągnięcia jak najwyższej jakości. W świecie tłumaczeń ”jakość” może odnosić się do wielu kwestii i mieć wiele znaczeń, jednak jedno z nich w sposób szczególny pozostaje dla wszystkich związanych z tą branżą najważniejsze - satysfakcja klienta. W celu jej osiągnięcia na możliwie jak najwyższym poziomie, opracowane zostały odpowiednie zasady i mechanizmy pozwalające wdrożyć, a potem oceniać spełnianie przez biura tłumaczeń określonych wymagań.

PN-EN 15038 jest to polska wersja Normy Europejskiej EN 15038:2006, która została przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny 13 kwietnia 2006 roku. To pierwsza norma, która odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. Norma ta zawiera opis i definicję pełnej usługi zarówno na potrzeby dostawców usług tłumaczeniowych, jak i ich klientów. Ponadto, celem normy jest stworzenie na użytek dostawców usług tłumaczeniowych zbioru procedur i wymagań odpowiadających potrzebom rynku.

PN-EN 15038 - określa wymagania wobec dostawcy usług tłumaczeniowych odnośnie:
- zasobów ludzkich
- zasobów technicznych
- systemu zarządzania jakością
- zarządzania realizacją zleceń
- relacji z klientem
- procedur obowiązujących przy świadczeniu usług tłumaczeniowych
- monitorowania i kontroli procesu tłumaczenia

Głównym celem normy PN-EN 15038 jest ustanowienie i określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych. PN - EN 15038 nie ma zastosowania do usług tłumaczenia ustnego.

Aby pozytywnie przejść audyt firmy certyfikacyjnej biuro tłumaczeń musi spełniać pewne wymagania:
- wypracowanie i stosowanie określonej procedury rekrutacji pracowników oraz dbanie o ich kompetencje,
- zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych,
- archiwizacja i przechowywanie dokumentów, z uwzględnieniem zasad poufności,
- udokumentowany system zarządzania jakością (opisane procedury postępowania)
- zapewnienie, że cały proces świadczenia usługi tłumaczeniowej jest odpowiednio zaplanowany i zarządzany oraz podlega monitorowaniu i kontroli.

Dla uzyskania rekomendacji do wydania certyfikatu nie jest konieczne spełnienie 100% wymagań normy - zawsze pozostaje pewien obszar na doskonalenie systemu.

Wdrożenie i certyfikacja systemu na zgodność z normą PN-EN 15038
nie są obowiązkowe. Może to jednak stanowić  podstawę do oceny i wyboru biura tłumaczeniowego przez klienta. Przyznany firmie certyfikat stanowi nie tylko wyróżnienie spośród konkurencji, ale przede wszystkim gwarantuje jakość usług na poziomie europejskim. Fakt jest szczególnie istotny w dobie licznych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz biorąc po uwagę nasze wstąpienie do Unii Europejskiej.

Przygotowane przez Bureau Veritas Certification narzędzie audytowe zostało opracowane i zweryfikowane przy współpracy z przedstawicielami biur tłumaczeń - członków Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń. Zapewnia to optymalne dostosowanie procedury audytu certyfikacyjnego do specyfiki usługi tłumaczeniowej, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Doświadczenia certyfikacyjne Bureau Veritas Certification Polska m.in. z Agencją MAart Sp. z o.o. (jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat na zgodność z PN-EN 15038)
pokazują, że dla biur tłumaczeń posiadających wdrożony już system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, certyfikacja na zgodność z PN-EN 15038 jest bardzo często czystą formalnością.

Bureau Veritas Certification (dawniej BVQI), niezależna jednostka certyfikacyjna Grupy Bureau Veritas, jest światowym liderem certyfikacji i pierwszą w Polsce jednostką, która wydała certyfikat na zgodność z normą PN-N 15038. Bureau Veritas Certification jest jednostką uznaną przez ponad 40 krajowych i międzynarodowych organizacji akredytacyjnych jednostką certyfikującą. Zatrudnienie ponad 4800 doskonale wyszkolonych audytorów na całym świecie. W Polsce dysponuje kilkudziesięcioosobowym zespołem audytorów oraz sprawdzonymi narzędziami gwarantującymi szybką, sprawną i kompleksową ocenę Państwa systemów.

Poza PN-EN 15038 Bureau Veritas Certification oferuje również usługi certyfikacji
według całego szeregu innych norm dotyczących systemów zarządzania. Biorąc pod uwagę specyfikę normy PN-EN 15038 komplementarne usługi mogą obejmować certyfikację na zgodność z:

- ISO 9001 - system zarządzania jakością, najbardziej rozpoznawalny standard systemu zarządzania jakością na świecie,

- ISO 27001 oraz ISO 17799 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji, w przypadku wymagań klientów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności dokumentów oraz danych.
  
Źródło: www.bureauveritas.pl