Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
SPECLANG 2017
(2017-05-05)

 

speclang17.png

Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukowo-edukacyjną SPECLANG 2017 - JĘZYKI SPECJALISTYCZNE, EDUKACJA - PERSPEKTYWY - KARIERA.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniu języków obcych oraz języków specjalistycznych w kontekście rynku pracy.
Zakres tematyczny wystąpień to między innymi nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, języki specjalistyczne w programach nauczania, kształcenie nauczycieli, współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczo-społecznym, zorientowane na potrzeby rynku pracy kierunki studiów neofilologicznych, propedeutyka języków fachowych na studiach neofilologicznych, języki specjalistyczne w przekładzie etc.

Języki konferencji to polski, niemiecki i angielski.

W ramach ww. obszarów przewidziane są 20 minutowe wystąpienia, po których nastąpi 10 minutowa dyskusja. W sesji plenarnej przewidziane są wystąpienia renomowanych przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 czerwca 2017 r.


Równolegle do sesji naukowych odbywać się będą targi kompetencji skierowane do studentów z udziałem przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego: ekspertów, praktyków, lektorów, tłumaczy, trenerów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Kontakt
speclang2017@uni.lodz.pl

tel. +48 42 665 54 22
www.speclang.uni.lodz.pl
www.facebook.com/speclang